Contact Us

 • Cooperation and Communication

  Xiaoqing Lin

  Add:No.1018,East Sanli Qiao Rd,Shanghai,P.R.China 200125

  Tel:86-21-60897266

  Fax:86-21-60897277

  E-mail:xq.lin@nercdtv.org

 • HR

  Qiwei Zhang

  Add:No.1018,East Sanli Qiao Rd,Shanghai,P.R.China 200125

  Tel:86-21-60897266

  Fax:86-21-60897277

  E-mail:qw.zhang@nercdtv.org

 • Media

  Zhe Fang

  Add:No.1018,East Sanli Qiao Rd,Shanghai,P.R.China 200125

  Tel:86-21-60897266

  Fax:86-21-60897277

  E-mail:z.fang@nercdtv.org

 • Beijing

  Xiangnian Zheng

  Add:Room 201,Building 4, Zhenwu Jiayuan, Zhenwu Temple Second, Xicheng District, Beijing,P.R.China 100045

  Tel:86-10-68010842

  Fax:86-10-68010146

  E-mail:xn.zheng@nercdtv.org